Vernieuwd diagnostiekprotocol

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het protocol voor classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressorgerelateerde en dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten. Dit protocol helpt je om zorgvuldig te classificeren, screenen en diagnostisch onderzoek te doen bij getraumatiseerde kinderen met klachten. Dit draagt bij aan een optimale behandeling van deze kinderen en adolescenten. Het protocol is bedoeld voor verwijzers, behandelaren en onderzoekers.

Wat is nieuw?
Het protocol is nu nog meer toegespitst op werken met DSM-5. Het is bijgewerkt met recente informatie, inzichten en beschikbare instrumenten. Daarnaast is aandacht besteed aan de vormgeving en gebruiksvriendelijkheid.
  

Gratis downloaden
Het protocol is gratis te downloaden van de website van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma