Activiteiten

Registratie
EMDR Kind en Jeugd is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling

Activiteiten
• Trainingen verzorgen aan behandelaars om EMDR te leren toepassen bij kinderen en jongeren
• Supervisie geven op het gebied van EMDR
• Vakgenoten informeren via publicaties
• Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor cliënten. Zie folders.

Algemene voorwaarden
Klik op deze link om de algemene voorwaarden te lezen.

Klachten over het onderwijs?
Mocht u een klacht hebben over het genoten onderwijs - georganiseerd door EMDR
Kind en Jeugd, klik dan hier om de klachtenprocedure te lezen.