Activiteiten

Registratie
EMDR Kind en Jeugd is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling

Activiteiten

  • Trainingen en workshops verzorgen voor behandelaars om EMDR te leren toepassen bij kinderen en jongeren
  • Supervisie geven op het gebied van EMDR
  • Vakgenoten informeren via publicaties
  • Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor cliënten. Zie folders.


Algemene voorwaarden

Klik op deze link om de algemene voorwaarden te lezen.

Klachten over het onderwijs?
Mocht u een klacht hebben over het genoten onderwijs - georganiseerd door EMDR
Kind en Jeugd, klik dan hier om de klachtenprocedure te lezen.