Veelgestelde vragen

4. Wat moet ik nog doen om EMDR bij k&j te kunnen toepassen?

Ik heb al (een deel van) de opleiding voor volwassenen gevolgd, omdat ik
.. voorheen met volwassenen werkte en ik ben inmiddels van baan veranderd,
   waarbij ik nu (ook) met k&j werk.
.. niet wist dat er een aparte k&j opleiding was

Afhankelijk van welke trainingen u al gedaan heeft, hoeveel supervisie al gehad heeft en hoeveel ervaring met EMDR u al heeft opgedaan, zijn er verschillende mogelijkheden:

  1. Als u alleen de basistraining voor EMDR bij volwassenen heeft gedaan plus de eerste supervisiereeks, en wilt instromen bij de vervolgtraining K&J, dan dient u eerst dag 3 van de basistraining K&J te volgen. Daarnaast verdient het aanbeveling om - afhankelijk van de hoeveelheid ervaring met EMDR die u inmiddels heeft opgedaan - ook de videodagen 4 en/of 5 te volgen, waarin aanpassingen bij kinderen in verschillende leeftijdsfasen geïllustreerd worden. U kunt informeren bij info@emdrkindenjeugd.nl wanneer er plaats is.
  2. Als u al EMDR Europe Practitioner bent, of als u de basis-en vervolgtraining voor volwassenen heeft gevolgd - maar nog niet de tweede supervisiereeks -, dan is de aanbeveling om deel te nemen aan dag 3 van de basistraining K&J en te vervolgen met supervisie over K&J bij een K&J supervisor voor het verwerven van de noodzakelijk geachte aanvullende competenties.

Indien u wilt overleggen wat het best aansluit bij uw situatie, dan kunt u uw vraag voorleggen aan info@emdrkindenjeugd.nl

8. Kan ik ook ouders/ volwassenen behandelen als ik K&J trainingen gevolgd heb?

Als U in een K&J setting of een gecombineerde setting werkzaam bent, dan kunt u ouders respectievelijk volwassenen behandelen. In een K&J setting vindt behandeling van een ouder doorgaans plaats in het kader van voortgang van de behandeling van het kind. Bij de afweging of u een volwassene in behandeling neemt,  dient u rekening te houden met de aard van de problematiek van de volwassene, met uw eigen competenties en met de mogelijkheden van uw werksetting. 

Indien u structureel met beide doelgroepen werkt, is het raadzaam om na de vervolgtraining zowel supervisie over EMDR bij kinderen als bij volwassenen te volgen en op deze manier twee aantekeningen te behalen bij het EMDR Europe Practitionerschap (EMDR K en J/volwassenen).