Algemeen

EMDR Kind en Jeugd organiseert trainingen voor behandelaars om EMDR te leren toepassen bij kinderen en jeugdigen. U komt voor deze training in aanmerking als u in uw opleiding een kinder- en jeugdroute heeft gevolgd en als u werkzaam bent met:

 • kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
 • zwakbegaafde volwassenen die verstandelijk functioneren op een leeftijd van 18 jaar of jonger
 • zowel (normaal begaafde) volwassenen als kinderen en jeugdigen

Indien u werkt met zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen, komt deze training voor u in aanmerking als U een kinder- en jeugd vooropleiding heeft en het accent in uw werkzaamheden ligt bij kinderen en/of jeugdigen. Voor behandeling van volwassenen met EMDR bestaat er een apart opleidingstraject. Zie www.emdropleiding.nl. Bij vragen welke opleiding voor u het meest geschikt is, kunt u overleggen via info@emdrkindenjeugd.nl

Doelgroep
De trainingen van EMDR kind en jeugd zijn gericht op behandelaars binnen de GGZ die een universitaire studie psychologie, psychiatrie of pedagogiek hebben gevolgd, toegespitst op kinderen en jeugdigen (of een gelijkwaardige opleiding), en daarna een of meer van de volgende registraties hebben behaald:

  • gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog (BIG)
  • orthopedagoog-generalist (NVO)
  • psychotherapeut (BIG)
  • (kinder- & jeugd) psychiater (BIG)
  • cognitief gedragstherapeut (lid VGCt)
  • kinder- & jeugdpsycholoog (NIP)
  • Seksuoloog NVVS
  • postmaster SKJ
  • systeemtherapeut (lid NVRG)

  Ook in aanmerking komen therapeuten die in opleiding zijn voor een van deze registraties. De volgende categorieën worden onderscheiden:

  • in opleiding (tot klinisch psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater),
  • minstens een jaar in opleiding (tot gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut, kinder- en jeugdpsycholoog NIP),
  • 240 van de vereiste 480 punten behaald voor de postmaster registratie SKJ,
  • geregistreerd als cognitief gedragstherapeut i.o. van de VGCt, 
  • geregistreerd als systeemtherapeut (lid NVRG).

  U dient 16 uur per week werkzaam te zijn op het terrein van de GGZ of vergelijkbare behandelsetting, waarvan tenminste 12 uur betrekking heeft op kinderen en jeugd of op cliënten met een verstandelijke beperking die op een leeftijd < 18 jaar functioneren.

  Voor meer informatie over de gehele opleidingsroute tot aan het lidmaatschap van de Vereniging EMDR Nederland (VEN): Klik hier.