Copyright
EMDR Kind en Jeugd behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMDR Kind en Jeugd is het niet toegestaan enige vorm van op deze website verstrekte informatie (tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Copyright
EMDR Kind en Jeugd categorically retains the copyright and other intellectual property rights concerning the information provided on this website, which includes graphic depictions, photographic material, picture trademarks, and logos. It is explicitly prohibited to either make public, and/or reproduce in any conceivable way, and/or store any of the information provided by and displayed on this website (which includes graphic depictions, photographic material, picture trademarks, or logos) in an automated data file or bank, without prior written permission from EMDR Kind en Jeugd.