Over ons

EMDR Kind en Jeugd is een samenwerkingsverband tussen twee kinder en jeugd klinisch psychologen-psychotherapeuten.

EMDR kind en jeugd biedt de volgende activiteiten aan:

Renée Beer: “EMDR is een behandelmethode die aanvankelijk voor volwassenen is ontwikkeld. Aandacht voor aanpassing van de behandeling voor kinderen was er in het begin nauwelijks. In 2000 zijn Carlijn en ik gestart met het bruikbaar maken van informatie voor kinder- en jeugd behandelaars. Zo hebben we het reguliere trainingsprogramma uitgebreid en speciaal trainingsmateriaal ontwikkeld”. “Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers zelf toegang krijgen tot informatie over EMDR”, vult Carlijn de Roos aan. “Daarom hebben we voor elk van deze groepen een folder geschreven, die in allerlei talen is vertaald.”