Boekbijdragen

Handboek Posttraumatische stressstoornissen
Beer, R. en De Roos, C. (2012). Diagnostiek van getraumatiseerde kinderen en adolescenten. In: E. Vermetten, R.J. Kleber, O. van der Hart (red). Handboek Posttraumatische stressstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom, blz. 365-382. Klinisch beeld in verschillende ontwikkelingsfasen, belang van ouderparticipatie in de diagnostische fase, spectrum van traumagerelateerde stoornissen, moderatoren.
Inleiding hoofdstuk
Meer informatie over het boek/bestelwijze

Beer, R. en De Roos, C. (2012). Psychotherapie bij kinderen en adolescenten: van ‘onvoltooid’ naar ‘voltooid verleden tijd’. In: E. Vermetten, R.J. Kleber, O. van der Hart (red). Handboek Posttraumatische stressstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom, blz. 407-429. Verschillende behandelmethoden, onderzoeksresultaten, overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en TG-CGT, behandelrichtlijnen.
Inleiding hoofdstuk
Meer informatie over het boek/bestelwijze

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2
Beer, R. en De Roos, C. (2013). EMDR: een behandeling voor jonge kinderen en adolescenten met traumageraleerde klachten. In: C. Braet en S. Bögels. Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2. Amsterdam: Boom, blz 313-333 Wetenschappelijke evidentie, indicatiecriteria, metingen, rationale, rol van omgeving en rol van huiswerk. 
Inleiding hoofdstuk
Meer informatie over het boek/bestelwijze