Annuleren

Tot 14 dagen na aanmelding kan kosteloos geannuleerd worden. Na deze 14 dagen gelden andere voorwaarden, zie algemene voorwaarden op deze website (artikel 5, annulering en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst). Annuleren kan alleen schriftelijk door een email te sturen naar info@emdrkindenjeugd.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.

De annuleringstermijnen bij EMDR Kind en Jeugd zijn als volgt:

Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de training/workshop, wordt €50,- annuleringskosten in rekening gebracht. 

Bij annuleren binnen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de training/workshop wordt 20% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. 

Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de training/workshop wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. 

Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. 

Na overleg met EMDR Kind en Jeugd is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen. In dit geval wordt alleen €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Voorwaarden annulering aanwezigheid bij terugkomdag (3e,4e of 5e dag)
Afwezigheid dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de terugkomdag schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij het verstrijken van deze termijn brengen wij u €75 in rekening. In overleg kunt u deelnemen aan de eerstvolgende terugkomdag.