Workshop: Werken met de verhalenmethode

Inhoud
Toelichting op de indicatiestelling en de procedure van de verhalenmethode. Deze methode wordt toegepast bij kinderen met trauma-gerelateerde klachten van 0 tot 4 jaar (ontwikkelingsleeftijd) en bij kinderen waarbij traumatisering voor het 4e levensjaar plaatsvond. Kenmerkend voor deze procedure is dat ouders of verzorgers de gebeurtenissen beschrijven die het kind (feitelijk) heeft meegemaakt, vanuit het perspectief van het kind, zodat EMDR voor het kind mogelijk wordt gemaakt. In deze workshop worden de richtlijnen voor de procedure en voor het schrijven van het verhaal gedetailleerd besproken en oefenen de deelnemers aan de hand van vignetten in het zorgvuldig toepassen van deze methode. Ook kunnen zij vragen voorleggen over eigen casuïstiek.
 
Doelgroep
De workshop is bedoeld voor degenen die de EMDR-basistraining voor kinderen en jeugd hebben gevolgd. 
 
Leerdoel

  • Vaardigheid vergroten in adequate toepassing van EMDR door middel van de verhalenmethode bij kinderen die op jonge leeftijd getraumatiseerd zijn.
  • Kennis aanscherpen met betrekking tot indicatiestelling en risico’s van inadequate toepassing.

 
Docenten
Renee Beer is klinisch psycholoog/ cognitief gedragstherapeut en zelfstandig gevestigd als behandelaar en opleider. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren met diverse vormen van trauma-gerelateerde problematiek en van jongeren met een eetstoornis. Zij is opleider in twee effectieve traumabehandelingen: EMDR bij K&J en Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy.

Carlijn de Roos is klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkzaam bij Levvel, vakgroep trauma, gehechtheid en gezin te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van diverse vormen van trauma-gerelateerde problematiek, ook bij zeer jonge kinderen en jeugd met ALK/ somatisch-symptoomstoornis. Daarnaast doet zij wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van traumabehandeling bij diverse stoornissen en publiceert zij daarover

Datum:
1 juni 2024 
9 november 2024
(ONLINE) 

Tijdstip:
9.30-13.00 (online)
 
Kosten
€ 145,- 
  
Accreditatie:
FGzPt                            3 
NIP-K&J/NVO
  - herregistratie          3
  - registratie                1,5
VEN 
  - scholing smal          3

Inschrijven zie het inschrijfformulier.