Erkende training

Er worden in Nederland ook cursussen, workshops of trainingen aangeboden die niet zijn erkend door de Vereniging EMDR Nederland, EMDR Europe of het EMDR Institute in de VS. Ze worden gegeven door niet-erkende docenten en voldoen inhoudelijk niet aan de kwaliteitseisen die de Vereniging EMDR Nederland stelt. Onderstaande trainingen zijn erkend door de Vereniging EMDR Nederland en
EMDR Europa.
Klik hier voor algemene voorwaarden (NRTO).
Klik hier voor klachtenprocedure.

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten
De basistraining is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld. De eerste twee dagen staat het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten onder de knie te krijgen. Aanmelding Basistraining

Vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten
In deze vervolgtraining leert u EMDR toepassen bij kinderen en adolescenten met meer complexe problematiek. Deze training is alleen toegankelijk voor degenen die bovengenoemde basistraining en een daarop volgend supervisietraject met goed gevolg hebben afgelegd en minstens 20 sessies EMDR hebben uitgevoerd. Getrainde therapeuten kunnen na de basistraining of vervolgtraining aspirant-lid worden van de Vereniging EMDR Nederland. Het EMDR Europe Practitionerschap geeft toegang tot een volwaardig lidmaatschap. Zie www.emdr.nl. Aanmelding Vervolgtraining

Accreditatie

Hieronder een overzicht van verenigingen/organisaties, die eerder accreditatie verleend hebben. Zie voor het actueel geldend aantal toegekende punten de websites van de betreffende vereniging/organisatie.

NIP

  • eerstelijnspsycholoog
  • k&j psycholoog/ orthopedagoog-generalist (NVO)

o   registratie (diagnostiek/behandeling)

o   herregistratie

VGCt

  • nascholing

FGzPt

  • herregistratie klinisch (neuro)psycholoog

NVvP

  • nascholing psychiatrie

Supervisie
Tussen de basis- en de vervolgtraining is supervisie (individueel of in een groep)verplicht. Informatie hierover krijgt u tijdens de trainingen. Na de vervolgtraining is supervisie mogelijk in verband met het behalen van Europese EMDR registraties.