Klachtencommissie en procedure

Mocht u als deelnemer van onderwijs georganiseerd door EMDR Kind en Jeugd een klacht hebben over het onderwijs, dan kunt u dit kenbaar maken op het evaluatieformulier en/of dit bespreken met een van de trainers van EMDR Kind en Jeugd.
Mocht uw onvrede hiermee ook niet opgelost zijn, dan kunt een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie, bestaande uit ter zake deskundigen van buiten EMDR Kind en Jeugd zijnde Prof. Dr. Frits Boer en Prof. dr. Trudy Mooren. EMDR Kind en jeugd heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

Indienen en behandelen van een klacht door de klachtencommissie

1. Een klacht dient binnen 2 maanden na de gebeurtenis/situatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk te zijn voorgelegd en gericht aan:
EMDR Kind en Jeugd
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 2
5595 ZG Leende

2. De ontvangst van de klacht wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd aan de klager via het secretariaat van EMDR Kind en Jeugd.

3. Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet het secretariaat van EMDR Kind en Jeugd binnen vijf werkdagen schriftelijk mededeling aan de trainer of docent op wie de klacht betrekking heeft.

4. De klachtencommissie doet uitspraak over de klacht uiterlijk binnen dertig werkdagen na ontvangst van de klacht. De klachtencommissie kan de termijn binnen tien dagen eenmaal verlengen.

5. De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

6. De uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend voor alle partijen.

7. EMDR Kind en jeugd voert de uitspraak van de klachtencommissie uit binnen uiterlijk 6 weken, tenzij anders vermeld in de uitspraak.

8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.


En verder?
Wij nemen klachten serieus en zien deze als feedback om onze werkwijze te verbeteren.