Kwaliteit

CRKBO
EMDR Kind en Jeugd is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling

NRTO
EMDR Kind en Jeugd is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en houdt zich aan de algemene voorwaarden en de gedragscode van het NRTO.

Klachten over het onderwijs?
Mocht u een klacht hebben over het genoten onderwijs - georganiseerd door EMDR
Kind en Jeugd, klik dan hier om de klachtenprocedure te lezen.